قرمز سبز آبي خاکستري
[ و آن حضرت را از فرموده رسول ( ص ) پرسيدند « پيرى را با خضاب بپوشانيد و خود را همانند يهود مگردانيد » گفت : ] او كه درود خدا بر وى باد چنين فرمود : و شمار مرد دين اندك بود . اما اكنون كه ميدان اسلام فراخ گرديده و دعوت آن به همه جا رسيده ، هر كس آن كند كه خواهد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت