شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

چراغ جادو

*سحربانو*

+ چه شد که تمام شد همه چيز ؟ چه شد که پيغام هاي طعنه آميز...پروفايل هايِ پُر از تيکه حواله يِ هم مي کنيم چه شد انقدر رابطه هايمان آبکي شده است که به تار مويي بند است چه شد چشممان را مي بنديمدهانمان را باز مي کنيم گند ميزنيم به حرمت ها، احترام ها..چه شد که همه يِ ما تنهاييم چرا محبت هامان بي اثر است؟ چه شد که غرور و خودخواهي.. جايِ فداکاري و بخشش را گرفت! چرا انقدر بي ارزش شديم برايِ هم؟! ‌‌
شاه تور
25 دقيقه قبل
*سحربانو*
...
*قاصدك*
روزگار غريبي ست نازنين.. و عشق را .. کنار تيرک راه بند . تازيانه مي زنند... نور را ..در پستوي خانه ، نهان بايد کرد...

آواي روستا

+ [تلگرام] .
شاه تور
25 دقيقه قبل

آواي روستا

+ [تلگرام] ايکاش بِمانَد به جهان شعرِ تر از من شوقِ غزلي بر لبِ مرغِ سحر از من هرچند دلم خون شده از گردش ايام بيگانه وخويشي نشودخون جگر از من #مهدي.زکي زاده شادباشيم و شادي آفرين ،بلطف دادارِمهرآفرين
2-سوفيا
39 دقيقه قبل

حسين-141

+ [تلگرام] صلي الله علي محمدواله: داستان جوجه تيغي ها(همبستگي): در عصر يخ بندان،بسياري از حيوانات يخ زدند و مردند.مي گويند خارپشت ها وخامت اوضاع را دريافتند و تصميم گرفتند که دور هم جمع شوند و بدين ترتيب همديگر رو حفظ کنند.وقتي نزديک به هم بودند گرم مي شدند؛ولي با خارهايشان يکديگر را زخمي مي کردند.به خاطر همين تصميم گرفتند که از هم دور شوند،ولي آن وقت از سرما يخ مي زند و مي مردند.از اين رو يا مجبور بودند خارهاي دوستان را تحمل کنند،يا اينکه نسلشان منقرض شود.پس دريافتند که بهتر است بازگردند و گرد هم آيند و آموختند: با زخم هاي کوچکي که از هم زيستي با کسان بسيار نزديک به وجود مي آيد زندگي کنند،چون گرماي وجود ديگري مهم تر است، و اين چنين توانستند زنده بمانند.بهترين رابطه اين نيست که اشخاص بي عيب و نقض گردهم مي آورد،بلکه آن است هر فرد بياموزد با معايب(نه با بديهاي)ديگران کنار آيد و خوبي هاي آنان را تحسين کند و بکوشد که عيب ها را به حسن بدل سازد.
2-سوفيا
46 دقيقه قبل
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top