قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، پيرِ زناكار، دولتمندِ ستمكار، فقيرِمتكبّر و گداي سِمِج را دشمن مي دارد و پاداشِ بخشنده منّت گذار را از ميان مي برَد و متكبّرِ گستاخِ دروغگو را سخت دشمن مي دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت