قرمز سبز آبي خاکستري
بارالها ! من از هرچه با اراده تو مخالفت دارد و يا از محبّت تو به دور است، به سويت توبه مي كنم ؛ از آنچه در دلم مي گذرد، نگاه هاي چشمم وگفته هاي زبانم . [.امام سجّاد عليه السلام ـ در دعايش ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت