شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

خادم-5

+ باز بعضي دوستان از اين نوع اس ام اسا ميدن جمعه روزآذربايجان است نه روزقدس ?جمعه هفتمين روز رفتگان اهر و ورزقان و هريس است نه روز عرب...?جمعه روز ايراني آواره و زير آوار مانده است?"ايراني روز قدس نداردتاوقتيکه هموطنش آواره ست"?ما اختلاف را محکوم ميکنيم و با حضور پر شور تر روز قدس را که ميراث پير جماران است حفظ ميکنيم البته براي هموطنان از دست داده غفران الهي و خسارت ديده نيز صبر مسالت ميکنيم.
عکسش بزرگه!!! کوچيکش کنيد لطفا!
اي خدا...فداي ِرهبرمون بشم ک اينقد خون ِ دل ميخورن از دست ِ اين جماعت...!!!
تازه تو راهپيمايي برا كمك به مردم زلزله زده ميشه پول هم داد
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top