قرمز سبز آبي خاکستري
چگونه از اهل دانش باشد كسي كه در مسيرآخرت رو به دنيا دارد و چيزي را كه به وي زيان مي رساند، از آنچه به وي سود مي بخشد بيشتر دوست دارد . [عيسي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت